MEWARISKAN KESETIAAN

  • 0

Mewariskan kesetiaan untuk menjaga agar sawah tetap hijau dan menghasilkan buah melimpah.
oil on canvas
110 x 90 cm
herjaka HS 2018

No comments: